Zastęp KRES
11 Ostrołęcka drużyna harcerska " Ślad"

KRES

KRES jest nazwą zastępu, ale jest i skrótem bardzo ważnych dla nas słów ( cech)  :


K oleżeńskość
R ycerskość 
E pickość 
S prawiedliwość 

Data założenia strony: 1 czerwca 2015 r.
Domain provides harc.pl